Erzincan Haber Sitesi
Başbakan Yıldırım, Eğitime Yapılan Yatırım Geleceğe Yapılan Yatırımdır

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan Üniversitesinin 2017-2018 akademik yılı açılış törenine katıldı.

Terzi Baba Camii'nde Cuma namazını kılan Başbakan Yıldırım, daha sonra yurtta kalan üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek yemek yedi. Öğrencilerle sohbet eden Başbakan Yıldırım, Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.
Erzincan Üniversitesinin akademik yıl açılış törenine katılan Başbakan Yıldırım, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu ifade etti.
Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, 'Biz bu yüce Türk milletinin gençlerine güveniyor ve inanıyoruz. Bu yıl lisans öğrencilerine kredi burs 470 lira oldu' dedi.

Erzincan Üniversitesinin 2017-2018 akademik yılı açılış töreninde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, açılış konuşmasını yaptı.

Rektör Prof. Dr. Çapoğlu, konuşmasında; “Anadolu gibi dünyanın en stratejik ve en politik bir merkezinde bulunmak, bizim için büyük bir lütuf ve yaşamak zorunda olduğumuz bir kaderdir. Pek tabii olarak, böyle bir coğrafyayı bin yıldan beri vatan kılıp, yurt tutmak çok kolay olmamıştır. Bugün üzerinde yaşayan bizlerin de bu coğrafyadaki hayatı çok kolay olmayacaktır. Ancak, bizden evvelkiler, tarihte defalarca imkânsız görülenleri nasıl imkâna dönüştürmüşlerse, bizler de imkânsızlıkların üstesinden gelebilecek kuvvet ve iradeye sahibiz. Buna inancımız tamdır. Çünkü bizler de o neslin evladı, o tarihin varisleriyiz Bu bilinçle, önümüze çıkan engelleri teferruattan sayar, işimizi planlar, görevimizi yaparız, Hak bellediğimiz yolda yürürüz. Bu gün böyle “Cennet kadar güzel” bir vatanda yaşamanın elbette büyük bir sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk, her şeyden evvel, hatta en evvel insanidir, sonra tarihî ve millidir. Bu nedenle, bizi bu sorumluluktan uzaklaştırıp, milli birlik ve beraberliğimize, dirlik ve düzenimize zarar verecek ve bizi vatansız bırakacak ihanet şebekelerine karşı her zaman uyanık olmak zorundayız. Aksi takdirde, bu yolda ölenlerin, aziz şehitlerimizin ruhunu incitir, yaşayanların da hayatını zindan ederiz. Bununla da kalmaz, Bugün Anadolu dışında, gönül ve kültür coğrafyamızda olan ve Anadolu’yu bir umut olarak gören mazlum ve mağdur insanlara çare de olamayız. İşte, yukarıda belirlemeye çalıştığımız bu İnsanî, bu tarihî ve millî görevimizin gereği olarak; Akıllı ve bilgili olmak Güçlü ve kuvvetli olmak, bıkıp usanmadan, yorulup durmadan, yılmadan çalışmak, Dirlik ve düzenimizi, birlik ve beraberliğimizi korumak, Zamanın ihtiyaçlarına göre donanmak ve asrın yürüyüşüne katılmak zorundayız. Hiç şüphe yoktur ki, bu yaratıcı hamlelerin güç kaynağı bilimdir. Bu gün âlem idrakle gözden geçirilir ve ibretle tefekkür edilirse, insanlık tarihinde milletlerin bilgi ve bilimdeki seviyeleri nispetinde hürriyetlerini yaşadıkları; cehaletleri ölçüsünde de yerde süründükleri görülür. O nedenle “cehalet”, bütün zamanlarda her türlü kötülüğün kaynağı olmuştur. Yine hiç şüphe yoktur ki, bilginin ve bilimin en üst seviyedeki üretim atölyeleri üniversitelerdir. Bu dikkatle, bugün üniversite olarak, omuzlarımızdaki mesuliyetin idrakindeyiz. Bunu geçmişin bir emaneti, geleceğin teminatı olarak görmüş, “en hakiki mürşidin ilim” olduğunu kabul etmişizdir. Bilindiği üzere, millet ve devlet olarak bölgemizde çok ağır ve çok tehlikeli bir dönemden geçmekteyiz; ülkemiz üzerindeki hain emeller, bu gün akıl almaz oyunlar kurup sahnelemekte. Bozulan oyunlarına -sabahı beklemeden- yenilerini koymakta. Bu sebeple uyumaya vaktimiz yoktur. Daha çok çalışmak, daha çok üretmek ve en önemlisi de birbirimizi daha çok sevmek, tek yürek olmak zorundayız. Çünkü: “Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.” Bu bağlamda, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve siz Sayın Başbakanımız, ortaya koyduğunuz irade ve gösterdiğiniz dirayet her türlü övgünün üstündedirler. Özellikle o meşum, o melun “15 Temmuz” gecesinin zifiri karanlığından beri gayretleriniz, ülkemizin ikbal ve istiklali bakımından unutulmayacak bir değerdir. Çünkü Türkiye Cumhuriyetini kuran Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının canfeda gayretlerinde tecelli eden “milli irade”, o gün de heyetinizle uyanmış, ihanet örgütlerine dur demiştir. Milletimizin her ferdinin bu hakkı sizlere teslim ettiğini bilmenizi isteriz. Sayın Başbakanım, 2010 yılında bizlere tevdi edilen rektörlük görevini bu güne kadar kutsal bir emanet bilip taşımaya gayret gösterdik. Ulusal vizyonunuz bizim de vizyonumuz olmuştur. Yolu ihanete çıkacak hiç bir düşünce Erzincan Üniversitesi’nin kapısını çalıp kendisine zemin bulamamıştır.

Zatıâlinizin,“Bırakın rektörümüz işini yapsın” emri bizim özgüvenimiz oldu, gücümüze güç kattı, yolumuzu açık ve aydınlık kıldı. Minnettarız. 6 fakültesi, yaklaşık 8.500 öğrencisi ve 300 öğretim elemanı ile yönetimine talip olduğumuz üniversitemizi bu gün 10 fakülte, 2 hastane ve Merkez Araştırma Laboratuvarlarında yaklaşık 25.000 öğrencisine 1.000’i aşkın öğretim elemanıyla hizmet veren bir kurum haline getirdik. Ayrıca, fiziki yapıda gerçekleştirilen faaliyetler ile 290.000 metrekare kapalı alana sahip olduk. Bu alanlarda, öğrencilerimizin hizmetine açılan birimleri ihtiva eden Sosyal Hizmetler Merkezi, Üniversite Camisi, Açık ve Kapalı Spor Alanları külliyemizi tamamlayan ünitelerdir. Ve bu gün, açılışını gerçekleştirdiğimiz ve şu anda toplandığımız, temellerin atılışından bugüne gelişimizde, zatıâlinizin büyük himaye ve destekleriyle vücut bulan Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’ni de huzurunuzda hizmete açmanın onurunu yaşarken Sayın Büyükkasap’ı bir kere daha rahmet ve şükranla anıyoruz. Bütün bu gayretlerle, külliyemiz zatıâlinizin de destekleriyle bu gün öğrencilerimizin huzur bulacak, her türlü ihtiyacını karşılayabilecek küçük bir şehir halini almış, ayrıca bünyesinde yürütülen eğitim- öğretim faaliyetleri, bilimsel çalışmalar ve topluma yararlı hizmetler açısından da bölgesinde hatırı sayılır bir kurum olmuştur. Bu bağlamda bütün kamu kurum ve kuruluşlarını; iş adamları ve sanayicileri tek tek ziyaret edip ne tür işbirliğinde bulunabileceğimizi görüşüp belirledik. Örneğin: Erzincanlı iş adamları ve sanayicilerinin katılımıyla  gerçekleştirdiğimiz çalıştay sonrası Erzincan’ın güneş enerjisi potansiyelini değerlendirdik ve ARGE ağırlıklı güneş enerjisi sistemini uygulamaya koyduk. Yine, “Kamu-Üniversite Sanayi İşbirliği” çerçevesinde, “Silahlı Kuvvetlerin Modernizasyonu” kapsamında geliştirdiğimiz “Silah Namlusu Ömrünü Uzatma” projesi ile silah sanayisine katkılarda bulunduk. Özellikle son bir yılda bu projenin hayata geçirilmesinde Makine Kimya Endüstrisi’nin tüm çalışanlarına -hatırı sayılır katkılarından dolayı- huzurlarınızda teşekkürlerimizi borç biliriz. Yine bu çerçevede Erzincan’ın termal potansiyelini çalıştık. Erzincan’ın alternatif turizm potansiyelini belirlemek için Turizm Kongresi’ni ve 400 bilim adamının katılımı ve sunulan 320 bildiride bütün yönleriyle Erzincan’ı ele alan bir Uluslararası Erzincan Sempozyumu’nu ve 200 bilim adamının katılımı ve 130 bildiriyle “Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumunu” gerçekleştirdik. Hayata geçirilen bu projelerimize ek olarak, sayın milletvekillerimizin de destekleriyle Kalkınma Bakanlığı’ndan gerçekleştirilmek üzere bir başka projemizin de bilgisini paylaşmak isteriz. Söz konusu projemiz, Erzincan’ın endemik bitki örtüsü potansiyelini dikkate alarak, üniversitemizin bir “Alan

Üzerine İhtisaslaşma” çalışmaları kapsamında, “Tıbbî Aromatik Bitkiler” konusunda başlatılmıştır. Bu çalışmada, “Endemik Bitkilerden İlaç Geliştirmek” hedeflenmiştir. Ayrıcı bu proje ile yöre halkı “Tıbbı Aromatik Bitki” üreterek bir katma değere sahip olacaktır. Sayın Başbakanım, üniversite olarak, gerek eğitim öğretim faaliyetlerinde, gerek bilimsel araştırmalarda ve gerekse toplumsal alanlarda pek çok faaliyetlerin uluslararası düzeyde gerçekleştirilebileceği bir üniversiteye sahip olduğumuzu takdim etmekten bu gün son derece mutluyuz. Ayrıca, Üniversitemizin URAP uluslararası başarı sıralamasında 2500 Üniversite arasında  1737. Sırada yer alması; Bu sıralamaya giren, 86 Türkiye üniversiteleri arasında 48. Sırada bulunması; Özellikle 2006 yılından sonra kurulan yaklaşık 100 üniversite arasında 5. Sıraya yerleşmesi; Web of metrics’in son yaptığı değerlendirmesinde de 23 bin dünya üniversitesi arasında da 2 bin 500. olması; Bizim Erzincan Üniversitesi olarak “Anadolu’da bir Dünya Üniversitesi” öz ülkümüzde yarınlara emin adımlarla yürüdüğümüzün en somut yol işaretleridir.

Daha sonra bir konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan Üniversitesinin 2017- 2018 akademik yılının ülkemize hayırlı olmasını Mevla'mdan niyaz ediyorum' diyerek, Bugün baba ocağım memleketim Erzincan'dayım. Bugün burada üniversite yıllarıma gittim. Türkiye her alanda çok büyük yol kat etti. Gençliğimizin geleceğe yürüyüşünü bazen engellemeye çalıştılar. Genç fikirlerden korkuyordular. Katsayı adaletsizliği yüzünden istediği üniversiteye girmeyenler oldu. Kızlarımız başörtüsü nedeniyle üniversite kapısından döner olmuşlardı. AK Parti hükümeti bunların hepsini birer birer kaldırdı. Geçmişte siyasetçiler gençler seçsin ama seçilmesinler dediler. Bugün ise bizlere demokrasi dersi vermeye çalışanlar geçmişte hiç ama hiç konuşmadılar. Biz bu yüce Türk milletinin gençlerine güveniyor ve inanıyoruz. Göreve geldik seçilme yaşını 30'dan 18'e düşürdük. Göreve geldiğimiz ilk dönemden itibaren eğitim bütçesini artırmakla işe başladık. 11 milyar nere 132 milyar nere. Biliyoruz ki eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. 2002 de bu ülkede 76 tane üniversite vardı. Bugün bu sayıyı 186'aya çıkardık. Biz öğrencilerimizin burs ve kredi tutarlarını da artırdık. 470 lira olarak belirlendi, hayırlı uğurlu olsun. 940 lira yüksek lisans doktora 1410 lira burs veriyoruz. Bugün burada 24 bin gencimiz eğitim görüyor. Türkiye önemli bir kavşağı dönüyor. 15 yıldır insanımız hayatını kolaylaştıracak çok önemli işler yaptık. 15 yılda Erzincan'ın çehresi değişti. Üniversite öğrencilerine bursu biz 425 liraya çıkardık. Fakat bu yıl lisans öğrencilerine kredi burs 470 lira oldu. Böyle ödenecek ayrıca geçen yıl 285 TL olan yurtlarımızda kalan öğrencilerimize beslenme yardımı veriyorduk o da bu yıl 330 liraya çıkartıldı. Yüksek lisans 440 lira, doktora öğrencileri için ise 1410 liradır. Şimdi, Yüksek lisans öğrencileri için 940 lira olan 1410 lira olan bu rakamlar adeta kendini geçindirmek gibi değil aile geçindirir gibi duruma geldi. Yenilikler yapıldı üniversite giriş için buradaki amaç şudur. Lise ortaokullarda öğrenen donanımlı hale gelen gençlerin emekleri boşa gitmesi. O yüzden sınav basitleştirildi. Her lise mezunu üniversiteye girebilecek hale geldi. Bunu dengelemenin yolu sınavla ölçmek gençleri belirlemek. Orta öğretimde TEOG diye bilinen bir sınav vardı. Bunda da değişikliğe gittik' diye konuştu.
'Birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam ediyoruz'
Üniversitelerin büyüdükçe şehirlerin büyüdüğünü söyleyen Başbakan Yıldırım; 'Türkiye büyüyor Türkiye kalkınıyor. Gece gündüz çalışarak alın teri dökerek durmadan yorulmadan güçlü Türkiye'yi güçlü Erzincan'ı inşa ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam ediyoruz. Allah yolumuzu bahtımı açık etsin. Üniversitelerimiz bulundukları şehre ve ülkemize değer katıyorlar. Ülkemizi zenginleştirmelerini istiyoruz' diye konuştu.
ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ
Kısa süre önce 2018 - 2019 yılı için üniversite giriş sisteminde bazı yenilikler yapıldığını anlatan Başbakan Yıldırım, 'Kamuoyunda tartışıldı görüşüldü gereken uyarılar dikkate alındı gözden geçirildi. Amaç şudur üniversitelere girişimizde lise orta okullarda öğrenen donanımlı hale gelen gençlerimizin emeklerinin boşa gitmememi. Sınav basitleştirildi. Neden basitleştirildi. Onu da söyleyeyim. Eskiden 76 üniversite vardı. Şimdi 186 üniversite var. Liselerden mezun olanların sayısı nerdeyse üniversiteye gireceklerinin sayısına ulaştı. Her lise mezunu üniversiteye girebilecek hale geldi. Yine de bir seçmeye ihtiyaç var. Bazı üniversiteler bazı fkülteler farkıl talebin daha yoğun olduğu bir sıkışma oluyor. Bunu dengeleminin yolu sınavla ölçmek ve sınavla buraya hak kazanan gençleri belirlemek. Bu konu inşallah uygulanacak sonuçlarını göreceğiz' dedi.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI AÇIKLAYACAK
Başbakan Yıldırım, diğer bir değişikliğin de orta okullarda yapıldığını kaydederek, 'Liseye geçmek için TEOG vardı. Bu seneden itibarin uygulamayacağız. Son şekli verildi. Milli Eğitim Bakanlığımız uzmanlar hocalarımızın görüşleri toplumdaki ilgili STK görüşleri alınarak bir çerçeve çizildi. Çok yakın zamanda bir iki gün içerisinde milli eğitim bakanımız kamuoyu velilerle paylaşacak. Kamuoyundan gelecek öneriler destekler veya eleştiriler olabilir. Tüm bunları da dikkate alarak uygulamaya yön vermiş olacağız. Amacımız daha iyisi daha kolayı daha iyi başarı ölçümünü sağlayabilmek. Titiz bir çalışma nihayet tamamlandı. Bu uygulama ile beraber ortadan liseye geçişte de yavrularımız istedikleri en güzel bölüme okula tercihlerini yapmış olurlar. 2017-2018 akademik yılı hayırlı uğurlu olsun. Başarılarla dolu olsun.' şeklinde konuştu. |  Bu haber 2767 defa okunmuştur.


GÜNCEL  KATEGORİSİNDEN HABERLER

Yangın Paniğe Neden Oldu

Yangın Paniğe Neden Oldu Yangın Paniğe Neden Oldu

Kaçak Avcıya 17 Bin 194 TL Para Cezası

Kaçak Avcıya 17 Bin 194 TL Para Cezası Kaçak Avcıya 17 Bin 194 TL Para Cezası

Karda Mahsur Kalan Vatandaşın Yardımına Off Road Ekibi Yetişti

Karda Mahsur Kalan Vatandaşın Yardımına Off Road Ekibi Yetişti Karda Mahsur Kalan Vatandaşın Yardımına Off Road Ekibi Yetişti

Erzincan İtfaiyesinden Köpek Kurtarma Operasyonu

Erzincan İtfaiyesinden Köpek Kurtarma Operasyonu Erzincan İtfaiyesinden Köpek Kurtarma Operasyonu

Türk Kızılay’ı Aç Kalan Hayvanların İmdadına Yetişti

Türk Kızılay’ı Aç Kalan Hayvanların İmdadına Yetişti Türk Kızılay’ı Aç Kalan Hayvanların İmdadına Yetişti

Şehrin Göbeğinde Kayak Keyfi

Şehrin Göbeğinde Kayak Keyfi Şehrin Göbeğinde Kayak Keyfi

Öğrencilerden, Vali Arslantaş'a İlginç Teşekkür

Öğrencilerden, Vali Arslantaş'a İlginç Teşekkür Öğrencilerden, Vali Arslantaş'a İlginç Teşekkür

Kar Yağmasına En Çok Çocuklar Sevindi

Kar Yağmasına En Çok Çocuklar Sevindi Kar Yağmasına En Çok Çocuklar Sevindi

Erzincanlılar Güne Kar İle Uyandı

Erzincanlılar Güne Kar İle Uyandı Erzincanlılar Güne Kar İle Uyandı
  erzincan web tasarım